Kategorijos
Your Cart

Maisto produktai tiesiai iš Italijos! 

Taisyklės, bei sąlygos

1. BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1. Šis dokumentas reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.miltinukas.com
1.2. Tais atvejais, kai naudojamasi šia interneto svetaine, įskaitant prisijungimą prie jos ir joje nurodytų prekių pirkimą, taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Šios nuostatos ir sąlygos, kurios išdėstomos toliau, gali būti bet kuriuo metu pakeistos, apie tai nepateikiant jokio papildomo pranešimo.

2.  ŠALYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
2.1. Pardavėjas - UAB “Miltinuko receptas”, Adresas: Sodų g. 2, Ziniūnai, LT-84164 Joniškio raj., įmonės kodas: 257940040, PVM mokėtojo kodas: LT579400416, el.paštas: prekyba@miltinukas.lt
2.2. Pirkėjas (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis bei perkantis klientas. 

3. KLIENTŲ APTARNAVIMAS
3.1. Jei jums iškilo kokių nors klausimų arba turite kokių nors su savo pirkiniu susijusių pastabų ar nusiskundimų, kreipkitės į mus el.paštu: prekyba@miltinukas.lt
3.2. Į pateiktus klausimus siekiame atsakyti kaip galima greičiau.

4. UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Pirkdamas prekes, Pirkėjas jas paima virtualiai ir įdeda į virtualų krepšelį.
4.2. Pirkėjas pateikia duomenis, kurių būtinai reikia tam, kad būtų galima įvykdyti užsakymą, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą, el.paštą ir pan.
4.3. Momentas, kai Pirkėjas įvykdo mokėjimą, laikomas sutarties sudarymo momentu.
4.4. Kai Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą, laikoma, kad Pardavėjas užsakymą priėmė.
4.5. Jei Pirkėjas nesumokėjo mokėtinų sumų, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas.
4.6. Už prekes mūsų parduotuvėje galite atsiskaityti naudodamiesi atlikdami mokėjimą kredito kortele, Paysera, mokėjimo pavedimu arba atsiskaitant grynaisiais prekių atsiėmimo metu.
4.7. Už prekių grąžinimą sumoka Pirkėjas. Prekių grąžinimo atveju visus banko mokesčius, susijusius su pinigų grąžinimu į Pirkėjo sąskaitą, sumoka Pirkėjas.
4.8. Jei Pirkėjas pateikė neteisingą informaciją arba netikslų adresą, jis įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visas su pristatymu susijusias išlaidas.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
5.1. Jūsų vardo ir pavardės, telefono numerio, prekių pristatymo adreso, el. pašto adreso ir duomenų apie mokėjimo būdą prašome, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.
5.2. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad suteiktume jums galimybę susikurti savo asmens profilį UAB “Miltinuko receptas” elektroninėje parduotuvėje ir kad naudodamiesi profilyje išsaugota informacija, jūs galėtumėte elektroninėje parduotuvėje pateikti užsakymą, pasirinkti, ar norėtumėte gauti informaciją apie naujus UAB “Miltinuko receptas” elektroninės parduotuvės pasiūlymus, peržiūrėti ankstesnių užsakymų istoriją, išsaugoti pirkinių krepšelius, išsaugoti mėgstamiausius produktus ir pamatyti, kokius produktus perkate dažniausiai.
5.2. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome jūsų registracijos UAB “Miltinuko receptas” elektroninėje parduotuvėje administravimo tikslu, kad mes galėtume jus užregistruoti ir administruoti jūsų profilį, jūs privalote pateikti tokius asmens duomenis, kurie reikalingi sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti. Tuo atveju, jei negalite užpildyti kurio nors iš privalomų laukelių, būtina kreiptis į +370 426 556 84. Jūsų duomenys bus naudojami suformuoti ir pristatyti užsakymą, susisiekti su jumis, atsakyti į jūsų paklausimus, užtikrinti, kad informacija yra tiksli ir naujausia. Tam, kad galėtume sukurti ir administruoti jūsų profilį elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkome ir saugome tokius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el.paštą.
5.3. Jūsų vardą ir pavardę naudojame tam, kad užsakymo pristatymo arba atsiėmimo momentu patikrintume ir patvirtintume jūsų tapatybę, atrastume jūsų užsakymą tuo atveju, jei kreipiatės į Klientų aptarnavimo centrą ir pranešate apie su užsakymu susijusias problemas, ir kad galėtume įforminti produktų grąžinimą, jei pageidaujate grąžinti produktus.
5.4. Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate, kad: siekiant aptarti jūsų užsakymą arba atsakyti į jūsų pateiktą klausimą, į jus būtų kreiptasi el. paštu arba telefonu; būtina informacija būtų perduota siuntų gabenimo tarnybai tam atvejui, jei jai reikėtų su jumis susisiekti dėl jūsų užsakymo pristatymo.
5.5. Nusprendę pirkti mūsų interneto svetainėje, jūs pripažįstate, kad pritariate šioms Pirkimo taisyklėms, ir sutinkate, kad minėta informacija būtų pateikta siuntų gabenimo tarnybai, kuri tą informaciją gali saugoti apskaitos tikslu.
5.6. Jūsų telefono numerį naudojame tam, kad galėtume su jumis susisiekti tada, jei kyla problemų su jūsų pateiktu užsakymu, taip pat su jumis susisiekti tada, kai pristatome užsakymą į jūsų nurodytą vietą. Jūsų telefono numeris gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos tikslu arba siekiant surasti jūsų profilį mūsų klientų duomenų bazėje.
5.7. Jūsų el. pašto adresą mes naudojame tam, kad galėtume jus informuoti apie jūsų užsakymo statusą (užsakymas patvirtintas, paruoštas pristatyti, pristatytas, atšauktas, užsakymo pristatyti nepavyko, laukiama atsiėmimo nepavykus pristatyti užsakymo nurodytu adresu ir t. t.), nusiųsti el. paštu naujienlaiškius (jei pasirinkote tokią galimybę). Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas ir užsakymo paieškos arba jūsų profilio suradimo mūsų klientų duomenų bazėje tikslu.
5.8. Rūpestingai tvarkome jūsų duomenis ir užtikriname, jog bet kokia jūsų pateikta informacija bus tvarkoma laikantis tinkamo diskretiškumo pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Todėl jūsų asmens duomenų mes neperduosime trečiosioms šalims ir nenaudosime tokiais tikslais, kurie būtų nesusiję su įmonės ir kliento santykiais.
5.9. Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldos institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
5.10. Informacija, kurią jūs pateikėte mums, bus naudojama tokiais tikslais: jūsų užsakymui išsiųsti; pateikti siuntų gabenimo tarnybai duomenis apie pristatymo vietą ir jūsų duomenis susisiekti tam, kad reikalui esant, ji galėtų į jus kreiptis ir pasitikslinti, kad būtent jūs pateikėte užsakymą; taip pat, kad galėtų patvirtinti gavimą arba išspręsti kokias nors iškilusias problemas; susirašinėti el. paštu ateityje dėl galimų pasiūlymų, kurie jums galėtų būti naudingi (tuo atveju, jei būtų gautas jūsų išankstinis sutikimas).

6. PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
6.1. Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti; yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos įrangos ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme.
6.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimo arba su juo susiję, kurių negalima išspręsti Pardavėjo ir Pirkėjo derybomis per 15 darbo dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
7.2.. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.6. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį.